A Review Of תאונת רכב

הגב' עמר טענה כי היתה עובר לארוע בקניות והעמיסה דברים בתא המטען ומסרה כי אם היה נזק קודם ברכב היא היתה אמורה להבחין בו.

עוד טענה הנתבעת, בין השאר, כי אין קשר סיבתי בין כאבים והגבלות מהם סובל התובע לבין התאונה הנטענת והמוכחשת.

תאונת דרכים: נטען כי הנהג הגיח ממקום שאיננו מהווה נתיב נסיעה

התובע לא טען להתקיימותן של החזקות המרבות, הנכללות בהגדרת "תאונת דרכים", והנתבעת לא טענה להתקיימותה של החזקה הממעטת. המחלוקת ניטשה על משמעות הביטוי "שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה", המופיע בהגדרה הבסיסית של "תאונת דרכים" בחוק הפיצויים, ולפיה תאונת דרכים הינה "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה".

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד.

בנוסף, כעדה מטעם התובע, העידה הגב' מעטוף, שהייתה במקום בעת התאונה.

א. א) בכתב ההגנה, טוענים הנתבעים, שהנתבע נסע בהתאם לרמזור ירוק בכיוון נסיעתו, כאשר לפתע הגיח רכב התובעת, ביצע פנייתה פרסה שלא כדין, משמאל לימין וכתוצאה מכך התנגשו שני כלי הרכב.

co.il This area is booked mikq.co.il This domain is booked click here imka.co.il This domain is booked Demonstrate extra Display a lot less and one a lot more. Sign-up the varied typos of one's domain to shield your brand name from cybersquatters.

התובעת הביאה לבית המשפט – להדגמה- שתי חבילות כבדות על מנת להמחיש, שבשל כובד החבילות, עושה היא שימוש במשלוחים, אך התובעת לא הוכיחה, שבימים כתיקונם – לפני קרות התאונה- היא לא שילמה עבור ביצוע שליחויות, בלי קשר עם קרות התאונה.

מכאן, שהנזק לדופן שמאלית קדמית לא נגרם בתאונה נשוא התביעה, ויש להפחית מסכום התביעה את הנזק למוקד זה.

"הייתי עם הבן שלי"; "לא יודע אם הוא הלך איתי למלא מים או שנשאר. בפנצ'ר הוא היה איתי"; "אני לא זוכר. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. הוא היה ילד אז, ובאותו יום יכול להיות שנשאר עם הסוסה".

התובעת טוענת כי רכב התובעת נכנס לכיכר אחרי רכב הנתבעת, משאית צבאית. מחמת גודלה לא הצליחה המשאית להשלים את הפניה בכיכר ועל כן נסעה לאחור, ואגב כך פגעה בדופן שמאל של רכב התובעת אשר כבר החל את יציאתו מהכיכר.

לאחר מכן הוא ניגש בשקט לקצין שפיקד על המחסום ואמר לו "שים בצד גם אישיות אחת בהמתנה". תהיתי: מהי אישיות בהמתנה?

בית המשפט: לא ניתן לקבוע מי מהנהגים היה האחראי לתאונת הדרכים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *